nhung huou tuoi, Nhung hươu tươi,lộc nhung,nhung xắt lát,